Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.10.2019 11:33 (Üye) Soru : Kdv Kanunu 17.Maddesinin 2. Numaralı fıkrası b bendi uyarınca bağış yapılacak malın alınırken yüklendiği KDV ,bağış/hibe yapıldığı dönemde Hesaplanan İlave KDV olarak beyan edilmesine gerek bulunmamaktadır. bedelsiz olarak sattığım mal kaydı: 254 alacak 120 borç 120 hesabı nasıl kapatabilirim?

Cevap : ALIŞ KAYDI 157 (B) 191(B) 102/329(A) BAĞIŞ KAYDI 689 KKEG (B) 157 (A) Yapılan bağış Geçici ve yıllık beyannamede vergi matrahına KKEG ilave edilir. KVK 10/ (1)- ç maddesine göre yapılan bağışın tamamı BEYANNAME ÜZERİNDEN kurum kazancından indirilir. YAPILAN BAĞIŞ İÇİN KDV TAHSİL EDİLMEZ. KDVK Geçici Madde 23 Millî Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri ile bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri, bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim ve ifası 31/12/2020 tarihine kadar Katma Değer Vergisinden müstesnadır. Bu kapsamda yapılan teslim ve hizmet ifaları için yüklenilen vergiler, vergiye tâbi işlemler nedeniyle hesaplanan vergiden indirilir. İndirimle giderilemeyen vergiler iade edilmez. Maliye Bakanlığı, istisnaya ilişkin usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.