Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.10.2019 11:36 (Üye) Soru : Merhabalar, Aynı holdinge bağlı şirketimizden geçici işci kiralayacağız. Burada yapmamız gereken işlemler nelerdir ? Personeli aldığımız şirket normal bildirimlerini yapıp bize ay sonunda fatura mı düzenlemesi gerekiyor ? Öte yandan Sigorta yönetmeliğinde şu şekilde bir ifade mevcut; MADDE 31 – (1) Alt işveren, mevzuattan doğan yükümlülüklerini asıl işverene ait işyeri sicil numarasına ilave olarak verilecek üç haneli alt işveren numarası ile asıl işverenin işyeri dosyası üzerinden yerine getirir. Alt işveren adına işyeri dosyası açılmaz. (2) Sigortalıyı geçici iş ilişkisi çerçevesinde devralan işveren, müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu yükümlülüklerini sigortalıyı devir aldığı işverenle yapmış olduğu sözleşmeyi Kuruma ibraz etmesi kaydıyla kendisine verilecek üç haneli numara ile sigortalıyı devir aldığı işverene ait işyeri dosyası üzerinden yerine getirebilir. Sigortalıyı geçici iş ilişkisi çerçevesinde devralan işveren adına işyeri dosyası açılmaz. Buradan anladığım kadarıyla personeli kiralayacağımız şirketin sicil numarasına ek bir sicil numarası daha verilecek ve bu personel burada bildirilecek. Bu işlem zorunlu mudur ? Ek bir dosya açmadan normal personeli eski iş yerinde göstermeye devam edebilir miyiz ? Maalesef konu ile ilgili hiçbir Sosyal güvenlik memurunun bilgisi yok.

Cevap : İşgücü temininde ya altişveren dosyası açılarak hizmet alınır ya da işgücü sözleşmesine istinaden fatura karşılığı sigortalı bildirimi yapılmadan hizmet alınabilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.