Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.10.2019 11:33 (Üye) Soru : İş gücü temininde sigortalıpersonel hizmeti alan değil veren firmanın adresinde sigortalı gözükmekte.Bu personelin çalıştığı adreste sigortalı olması durumu ile çelişmekte.Bu durumda yapılan işlem hatalı olmuyor mu

Cevap : İşgücü temininde işçiler alt işveren ilişkisi kurularak hizmet verilen işyerinde sgk lı ya da hizmet faturası kesilmesiyle hizmeti veren firmada sigortalı bilidirilebilirler.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.