Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.10.2019 11:28 (Üye) Soru : Merhaba Üstad. Çalıştığım işyerinde aynı işverene ait bir firmamız daha mevcut. X firmamızda müdür 4a olarak çalışıyor. Biz Y firmasınada aynı kişiyi müdür olarak atamak istiyoruz. Ve sigortasını da X firmasında çıkış yapıp Y firmasın giriş yapmak istiyoruz. Böyle bir durumda X firması Müdüre huzur hakkı vermek zorunda mı? Verecekse en az ne kadar verebilir. Ya da 2 firmadada 4a olarak bildirim mi yapmak gerekir.

Cevap : Eğer her iki firmada da fiili çalışma mevcut ise; Öncelikle Gelir Vergisi Kanunu’nun 61’nci maddesinde “ Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez…..” hükmü yer almıştır. Aynı maddenin 4’ncü bendinde de, “ Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleri ile tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler”in ücret sayılacağı hüküm altına alınmıştır. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun örtülü kazanç başlıklı 17/4’ncü maddesinde; “Şirket, ortaklarından veya bunların eşleri ile usul ve füruudan ve üçüncü dereceye kadar (dahil) kan ve sıhri hısımlarından şirketin idare meclisi başkan veya üyesi, müdürü veya yüksek memurun durumunda bulunanlara emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek aylık, ikramiye, ücret verir veya benzeri ödemelerde bulunursa” bunların örtülü kazanç sayılacağı hükme bağlanmıştır. 213 sayılı VUK’nun 238.maddesinde, “ İşverenler her ay ödedikleri ücretler için ücret bordrosu tutmaya mecburdur” hükmü yer almıştır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.