Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.10.2019 10:18 (Üye) Soru : Merhaba, Üyeliğimiz olan bir Kooparatifin, boş bir kısım arsasına Kat Karşılığı olmak sureti ile yeni bir bina yapılıp, biz üyelerine taksim edilmiştir. Birden fazla üye 1 dükkana ortak edilmiştir. Kat mülkiyeti tapumuz da edinim şekli ferdileşme olarak belirtilmiştir. Tapular vergi mükellefi olmayan şahıslar adına çıkmıştır. Bu gayrimenkulün izaley-i şuyu yolu ile satışı halinde 1- Değer Artışı Kazancı Doğar mı? 2- Eğer doğarsa faydalanılacak istisnalar nelerdir? 3- Gayrimenkulün edinim değerinin ne olmalı? 4- İzaley-i şuyu satışında,istem dışı cebri satış gerçekleştiği için herhangi bir istisnai durum var mıdır?

Cevap : 1- Beş yıl içinde satış yapılması halinde elde edilen kazanç Değer artış kazancı olur. 2-Değer artış kazancı hesaplamasına ilişkin örnek çalışma 2019 Mali rahberimiz de mevcuttur. (https://www.ismmmo.org.tr/dosya/797/Mevzuat-Dosya/Mali-Rehber.pdf) 3-Edinim değeri Emlak vergisi matrahı olur. 4- Başka istisna yoktur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.