Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.10.2019 11:36 (Üye) Soru : Merhaba, Kamuya ihale usulü yapılan inşaat işinde sigorta kapanış tarihi olarak işin bittiğine dair idareye verilen dilekçemi baz alınır yoksa geçici kabul tutanağın imzalanma tarihmidir. Ayrıca geçici kabulde işin bitiş tarihi yazan bölümde benim idareye verdiğim dilekçe tarihimi yazılır.

Cevap : İHALE İŞİ BİTİRME TARİHLERİNİN BELİRLENMESİ 1. Noksansız yapılan geçici kabul tutanağında belirtilen iş bitim itibar tarihi, 2. Geçici kabul sırasında saptanan noksanlıklar için ek süre verilmiş ise noksanlıkların tamamlandığı veya kalan noksan işlerle birlikte nefaset kesilmek suretiyle işin yapımının tamamlandığının ihale makamınca tespit edildiği tarih, 3. İhale konusu iş fesih edilmiş ise fesih tarihi, 4. Yukarıda açıklanan biçimde bir saptama yoksa kesin kabul tutanağında belirtilen iş bitim itibar tarihi, 5. İhale konusu iş ihale makamının onayı ile devredilmiş ve ayrı ayrı teminat alınmış ise; devreden işveren açısından devir tarihi, 6. İhale makamının devrine izin verildiği hususunun Kurum’a bildirmediği işler ile ayrı teminat alınmamış olanlara yapılan devirler sonucu tamamlanan işler veya izinsiz devir sonucu tamamlanan ihale konusu işler başkaları tarafından yapılsa dahi, esas işveren ihaleyi üzerine alan kişi olup diğerleri aracı (Taşeron) işlemi göreceklerinden, devir yapılanın işi bitirdiği tarih, iş bitirme tarihi olarak kabul edilmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.