Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.10.2019 10:52 (Üye) Soru : Merhaba, 3 ortaklı, 100.000 TL sermayeli, 2018 yılında kurulmuş A.Ş. müşterim var. Basılı hisse senedi yok ve hisselerin tamamı nama yazılı. Ortaklardan biri 28.000 TL sermaye ile ortak ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi. Bu ortak hisselerini şirket dışından birine devredecek. Bu kişi hem ortak, hemde yönetim kurulu üyesi olacak. Bunun için yapılması gereken prosedür nedir? Yeni ortakta, aynı devreden gibi yönetim kurulu üyesi olacağı için bunu karada ayrıca göstermek gerekir mi? Sermayenin kuruluşta 1/4 ü ödenmişti. Devir işleminden önce kalan sermaye ödemesini yapması gerekiyor mu? Noterde devir sözleşmesi imzalanacak mı? Tescile tabi mi? Bu işlemin vergisel bir boyutu var mı? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap : A.Ş. lerde hisse devri tescile tabi değil, ancak tek paya düşme veya tek pay sahibini değişmesi ile tek paydan çoklu paya geçişlerde ki işlemler tescile tabidir, Yönetim kurulu üyeliği ayrılan kişi YK dan çıkacak ise bu yönde bir YK kararı alınarak ayrılan üyenin istifasının kabulü ve ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere yeni ortak YK üyesi olarak seçilip bu kararın Ticaret Sicilinden Tescili gereklidir. istifa atamalarda iki yk üyeli ise atama genel kurul ile, üç veya daha fazla kişiden oluşuyor ise bu istifa ve atama YK kararı ile yapılacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.