Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.10.2019 08:24 (Üye) Soru : Üstad günaydın LTD şirketimiz tasfiye ye girdi tasfiyeye giriş kurumlar vergisi beyannamesinin vergilendirme dönemini öğrenmek istiyorum.Tasfiyeye giriş kararı 03.07.2019,Tasfiyeye giriş tescil kararı 10.07.2019 dur. Karar tarihi mi tescil tarihi mi dikkate alınacak. İkinci sorum : tasfiyeye giren LTd Şirketinin tasfiye öncesi dönem için yevmiye defteri kapanış tasdiki ne zaman yapılmalıdır.Normal defter kapanış tasdik sürelerinden bir farkı var mı. Üçüncü soru:Tasfiye aşamasında kurum geçici vergi beyannameleri verilecek mi Dördüncüsü: Ltd şirketimiz 24.09.2018 tarihinde kuruldu Şirket sözleşmesinde,şirketin sermayesi şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir deniyor.Sermaye daha ödenmedi. Şirket tasfiyeye girerken ve tasfiye dönemi sona ererken taahhüt edilen sermayeye herhangi bir işlem yapılacak mı

Cevap : Sermaye taahhüt borçları ödenmediğinde şirketin zarara uğramasına engel düzenleme faiz uygulamasıdır ve bu uygulamadan da müdürler kurulu mesul olur, diğer sorularınız da defterin onayı için noteriniz ile görüşmenizde, vergisel uygulamalar içinde web sayfamızdaki ilgili alandan paylaşmanız halinde üstadlar cevaplandırma yapacaklardır,
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.