Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.10.2019 12:33 (Üye) Soru : İyi Günler 10 kişiden az çalışan işyerlerinde kısmi çalışan bir kişi için verilmesi gereken eksik bildirim formu kaldırılmıdı Yoksa ssk'ya her ay bu formu verecekmiyiz?

Cevap : Yapılan düzenleme ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yapılacak değişikliğe kadar, maaş ödemeleri ayın 15'i ila takip eden ayın 14'ü arasında olan işyerleri için 15 Mart -14 Nisan süresine ait 2018 yılı Mart ayına, maaş ödemeleri ayın 1'i ila 30'u arasında olan işyerleri için 1 Mart- 31 Mart süresine ait 2018 yılı Mart ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden başlamak üzere; Eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde belirtilmesi, Eksik çalışmaya ilişkin belgelerin ilgili ay/aylar için düzenlenmesi ancak SGK’ya verilmemesi, Söz konusu belgelerin 5510 sayılı Kanunun 86’ncı maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre ilgili yılı takip eden yıldan itibaren 10 yıl süreyle işverence saklanması, Eksik çalışmaya ilişkin bilgi ve belgelerin SGK’ca istenilmesi halinde ibraz edilmesi, yönünde uygulamada değişikliğe gitmiştir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.