Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.10.2019 10:02 (Üye) Soru : Merhaba, evvelden kendi adına vergi kaydı olan ve bu süreçte 100.000 tl civarı vergi borcu olan bir kişi şimdi bir şirket kurabilir mi?. Geçmiş dönemde ki borçlarından dolayı maliye şirketin hesaplarına vs haciz işlemi vs uygulayabilir mi? Yoksa şirketin tüzel kişiliğinden dolayı gerçek kişi ortağın bireysel borçları açısından herhangi bir aidiyet olmaz mı?

Cevap : TTK bakımından amme borçları şirket kurulmasına engelleyici unsur olmamaktadır, ancak daha sonra ilgili kamu kurum ve kuruluşları amme alacağının tahsili düzenlemeleri çerçevesinde borçlunun diğer şirketlere olan bağları dikkate alınarak gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacakları değerlendirilmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.