Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.10.2019 12:29 (Üye) Soru : Tekrar merhaba, cevap için teşekkür ediyorum. Faturada %20 stopaj kesintisi yapılmayacak. Benim sormak istediğim KDV.açısından tevkifat uygulanacak mı? 117.nolu kdv.tebliği tevkifatında açıklanan hizmet işleri Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler 9/10 (Kısmi Tevkifat) uygulanır denilmektedir. Mesleki şirketin vermiş olduğu hizmet bu gruba girer mi? Yoksa defter tutma, beyanname gönderme v.s. faaliyeti olduğu için fatura %18 kdv.li olarak tevkifat uygulanmadan mı kesilir ? Tekrar teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Merhaba. Aynı dairede ayrı odalarda GERÇEK Kişi Mali Müşavir ile, LTD.ŞTİ. Mali Müşavir şirketi faaliyette bulunmaktadır. LTD.ŞTİ.ortakları aynı zamanda GERÇEK KİŞİ Mali Müşavirin defter tutma, beyanname gönderme v.s. ofis işlerinide takip etmektedir. LTD.ŞTİ.olarak verilen hizmet için aylık olarak fatura kesilecektir. Bu durumda kesilecek fatura tevkifatlı mı, yoksa normal mi kesilir ? Aramızda bir sözleşme düzenlemek gerekir mi ? Teşekkürler.

Cevap : KDV tevkifatı yapılmayacak. KDV tevkifatı aşağıdaki belirtilenlere danışmanlık hizmeti verilmesi halinde yapılır. KISMİ TEVKİFAT YAPACAK KURUM VE KURULUŞLAR ( KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞ Bölüm No: I/C-2.1.3.1) - 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, - Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, - Döner sermayeli kuruluşlar, - Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, - Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, - Bankalar, - Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), - Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, - Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, - Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş. de işlem gören Şirketler, Kalkınma ve Yatırım ajansları
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.