Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.10.2019 12:53 (Üye) Soru : MERHABA İSMMMO ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE A. KDV, Muhtasar ve Veraset ve intikal Vergisi 331 TL OLARAK BELİRTİLMİŞ BU ÜCRET YILLIK MI? HER BİR MUHTASAR BEYANNAME GÖNDERİLİRKEN ALINACAK ASGARİ ÜCRET Mİ? TEŞEKKÜRLER.

Cevap : Vergi Usul Kanunu mükerrer 227/4 nolu tebliğ hükümleri dışında kalan ve defter tutturup beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmayan vergi mükelleflerine ilişkin 340 nolu tebliğde belirtilen 4 nolu Aracılık sözleşmesine göre e-beyanname ile gönderilecek beyannamelerin gönderme ücreti: a)    Aylık KDV E-Beyannameleri 24 TL b)    3 Aylık Muhtasar E-Beyannameleri 24 TL c)    Geçici E-Beyannameler 24 TL d)    Yıllık E-Beyannameler 32 TL e)    Aile Hekimliği için Verilecek E-Muhtasar Beyanname 24 TL f)  Aile Hekimliği için Verilecek E-Bildirge (SGK) 24 TL g) Apartman Yönetimleri için verilecek E bildirge (SGK- Muhtasar 36 TL VERASET VE İNTİKAL BEYANNAMESİ 331 TL
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.