Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.10.2019 16:12 (Üye) Soru : Merhaba Bir mükellefimiz Devlet Lisesine Kitap kapı bilgisayar yardımı yapmak ister. Kurumlar vergisi kanuna göre bağış yardım olarak gösterebilirmi veya kayıtlarında gider ve kdvsini indirebilirmi Desteğinizi rica ederim.

Cevap : Yapılan bağış Geçici ve yıllık beyannamede vergi matrahına KKEG ilave edilir. KVK 10/ (1)- ç maddesine göre yapılan bağışın tamamı BEYANNAME ÜZERİNDEN kurum kazancından indirilir. 689 KKEG (B) 153-157 (A) YAPILAN BAĞIŞ İÇİN KDV TAHSİL EDİLMEZ. KDVK Geçici Madde 23 Millî Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri ile bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri, bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim ve ifası 31/12/2020 tarihine kadar Katma Değer Vergisinden müstesnadır. Bu kapsamda yapılan teslim ve hizmet ifaları için yüklenilen vergiler, vergiye tâbi işlemler nedeniyle hesaplanan vergiden indirilir. İndirimle giderilemeyen vergiler iade edilmez. Maliye Bakanlığı, istisnaya ilişkin usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.