Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.10.2019 15:06 (Üye) Soru : Üstadım iyi günler, İşe girişi 08.09.1999 tarihinden önce olan bir personel SSK kurumundan getirdiği 15 yıl 3600 gün şartını yerine getirdiğine ilişkin yazıya istinaden çalıştığı işyerinden 2016 yılında o zamanki son aldığı brüt ücret üzerinden kıdem tazminatı ödemesini aldı ve bu tarihler arası işyerini ibra ettiğine dair ibraname imzaladı.ödemesini alırken bu kişinin ssk çıkışı yapılmadı çalışmaya devam etti 07/2019 tarihinde bu kişinin çıkışı yapıldı 2016 yılındaki tazminat ödeme tarihinden çıkış yapıldığı güne kadar olan kıdem tazminatı son aldığı brüt ücret üzerinden ayrıca hesaplandı ve ilk işe giriş tarihinden çıkış yapıldığı tarih baz alınarak 8 haftalık ihbar hakedişi'de hesaplanıp kendisine banka yoluyla ödendi.ödeme dekontları mevcut olup bu kişi bu seferki ödeme ile ilgili ibraname imzalamadı.Şimdi hukuki yola başvurdu ve arabulcu davet yazısı firmaya geldi. Sorum kısaca şu şekildedir. Bu kişiye tüm hakları ödenmiş olup bu durum banka dekontları ile tevsik edilebilir. Bu kişi ile ilgili kıdem tazminatı hesaplaması yapılırsa 2016 yılında ssk'dan gelen yazıya istinaden o zamanki son aldığı brüt ücret üzerinden ödenen kıdem tazminatı hesaplaması ssk çıkışı yapılmadığı için 2019 yılında çıkışı yapılan ve ikinci defa ödenen kıdem tazminatı hesaplamasına konu son aldığı brüt ücret dikkate alınarak tekrar'dan hesaplanıp 2016 yılındaki hesaplamaya fark tutar hesaplanabilir mi? Kişi o zaman ki ödeme için firmayı ibra ettiğine ve alacağı kalmadığına ilişkin yazı imzaladı fakat ssk çıkışı yapılmadığı için çıkışın yapıldığı 07/2019 tarihindeki son brüt ücret tutarının 2016 yılındaki ilk hesaplanan kıdem tazminatına konu ödemeye uyarlanıp fark ödemesi ödenmelidir diyen görüşler duyuyorum.Bu konuda beni aydınlatmanızı rica ediyorum.

Cevap : İşçiler kanunun aradığı prosedürü gerçekleştirmediği takdirde, 15 yıl çalışıp 3600 prim gününü doldursalar bile bu haklarını kullanamazlar. 15 yıl 3600 prim gününü dolduran işçi sırasıyla şu işlemleri gerçekleştirmelidir : - İşçi, bağlı bulunduğu SGK’dan 15 yıl 3600 prim gününü doldurup doldurmadığına ilişkin bir yazı almalıdır. - İşçi, 15 yıl 3600 prim gününü doldurması nedeniyle emeklilik için haklı nedenle iş sözleşmesini feshettiğini belirtecek bir dilekçe ve SGK’dan aldığı evrakı işverenine verecektir. İşçiler, kıdem tazminatına hak kazanmak istiyorsa yukarıdaki işlemleri mutlaka yapmak durumundalar. İşverende bu ödemenin tazminat olduğunu işten çıkış nedeninde yaş dışı şartların tamamlanması dolayısıyla işten çıkış yaparak tamamlayacaktır. Siz usül ve prosedür hatası yaptınız. Ancak işe devamı sözkonusu olan bu işçinin anılan tarihte SGK dan bu yazıyı alıp ödemenin de gerçek tutar üzerinden banka aracılığıyla yapılmış olması bu ödemenin tazminat olduğunu açıklamaktadır. Ancak yapılan ödeme 5510 na uygun değildir. İşten çıkış ve giriş işlemlerine düzeltme yapılıp ; SGK na karşı olan edim bugün de yerine getirilebilir. 5510 Sayılı Yasa'nın 102'nci maddesi uyarınca, 5510 sayılı Yasa'nın 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların işe giriş bildirgelerinin yasal süresi içerisinde verilmemesi halinde, bir sigortalı başına bir asgari ücret oranında idari para cezası uygulanmaktadır. 5510 Sayılı Yasa'nın 102'nci maddesi uyarınca, 5510 sayılı Yasa'nın 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların işten ayrılış bildirgelerinin yasal süresi içerisinde verilmemesi halinde, bir sigortalı başına bir asgari ücretin onda biri oranında idari para cezası uygulanmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.