Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.10.2019 15:40 (Üye) Soru : merhaba 131 ortaklardan alacak hesabına adat faizi faturası düzenliyeceğiz adat faiz oranı kaç acaba?

Cevap : Yıl içinde işletmenin ölçeğine göre yüksek bakiye veren kasa hesabına, alacaklı olunan ortaklar cari hesabına ve ilişkili kişi hesaplarına adat (faiz) yürütülmeli (5520 Sayılı KVK Md.13), faiz hesaplanmasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nca AVANS işlemlerine uygulanan faiz oranı dikkate alınmalıdır. 29.06.2018 – 11.10.209 dönemi için % 19,50 11.10.2019 – ------ dönemi için % 17,25 Faiz hesaplaması aşağıdaki formüle göre yapılmalıdır. Faiz = Bakiye x Faiz Oranı bölü 360 x Kullanılan Gün Yapılan hesaplama sonucunda bulunan faiz geliri için KDV’li (Faiz tutarı + KDV) olarak ortağa ve ilişkili kişilere fatura düzenlenmesi gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.