Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.10.2019 16:08 (Üye) Soru : Sn.Danışman Serbest Meslek Erbabı Doktorluk faaliyeti ile iştigal eden bir mükellefimiz kendi şahsına ait bir arsayı (işyeri ile hiçbir ilişkisi olmayan) 2013 yılında kurumlar vergisi mükellefi olan bir şirkete tapudan satış yapmıştır, satışı yapılan şirket Ba Formunda bizim mükellefimiz adına tapu ile alış bildirimini yapmış, Ba Bs Formunun çapraz kontrolünde bizim mükellefimizin ilgili kdv döneminde yapılan satış için kdv beyanımızda beyan edilmediği gerekçesi ile Vergi/Ceza ihbarnamesi düzenleyerek tarafımıza tebliğ edildi, gönderilen İhbarnameye dilekçe ile itiraz ettik fakat vergi dairemiz talebimizi redderek yapılan işlemin doğru olduğunu bildirdi ve kdv yönünden tarhiyat işlemi yaparak vergi aslı, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi tahakkuk ettirdi... Vergi dairesinin yaptığı işlem doğru mudur? serbest meslek defteri tutan bir mükellefin kendi şahsına ait bir arsanın satışı için fatura düzenleme mecburiyeti var mıdır? satılan arsanın işyeri ile hiçbir alakası olmadığı halde vergi dairemiz neden böyle işlem yapmıştır? Teşekkürler.

Cevap : Vergi dairesinin yaptığı işlem yanlıştır.Vergi mahkemesinde dava açınız.Gerçek kişiler özel mülkiyetlerindeki Gayrimenkullerin satışında Fatura düzenlemez. Vergi Dairesi tarihi yanlışlık ve yanılgı içindedir.Bu işlemleri yapan memur, şef Md.Mv ve Müdür hakkında Önce İst.Vd.Başk lığına daha sonra Gerlir İdaresine şikayette bulunun Şikayette bulunursam mükellefe zarar gelir diye kesinlik ile düşünmeyin
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.