Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.10.2019 09:59 (Üye) Soru : Merhaba, Bazı meslek mensuplarının müşterilerinden para alarak onların vergi, sgk vs. ödemelerini yaptıklarını duyuyoruz. Hatta bazı müşterilerimiz bu durumları başkalarından duyup bizden de bunu yapmamızı talep ediyorlar. Fakat biz bunu yapmayı reddediyoruz. Bu durumda müşteriler arasında benim muhasebecim yapıyor seninki yapmıyor gibisinden konuşmalar dönüyor. Bu durum bizim için dezavantaj yaratıyor. Bu meslek mensuplarının yaptığı uygulama yasal mıdır? Bunun meslek hukuku ve diğer mevzuata göre yaptırımı nelerdir? Teşekkürker.

Cevap : Konu ile ilgili mesleki karar aşağıdadır. TÜRMOB’UN MECBURİ MESLEK KARARLARINA İLİŞKİN GENELGESİ 1996/1 (26.01.1996 tarih ve 22535 sayılı Resmi Gazete) 3568 sayılı, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 33. Maddesine dayanarak 7.10.1995 tarihli TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) Genel Kurulunda alınan meslek kararı aşağıdaki gibidir: 1. Meslek mensupları müşteri adına üçüncü kişilere (Vergi Dairesi, SSK, Bağ-Kur ve benzeri kurumlara) ödeme yapmak üzere her ne isim altında olursa olsun, mali değerler (para, çek, senet, menkul değerler ve benzerlerini) alamazlar. 2. Emanet para makbuzu veya benzeri belge kullanamazlar. 3. Emanet para makbuzu veya benzeri belge kullananlar hakkında, Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır 4. Bu uygulama ile ilgili olarak meslek kararına bağlı olmak üzere TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) Başkanlığı açıklayıcı sirküler yayımlayabilir. 5. Bu Genelgenin uygulaması 30.06.1996 tarihinde başlar. Bu süreye kadar Odalar gerekli hazırlıkları yaparak üyelere bildirecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.