Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.10.2019 10:41 (Üye) Soru : sahibi yabancı olan işletmelerde de yabancı işçi çalıştırma sınırı varmı. istedikleri kadar yabancı çalıştırabilirlermi?

Cevap : İşyerlerinde istihdam edilecek her bir yabancıya karşılık aşağıda belirtilen sayıda T.C. vatandaşının çalışıyor olması gerekmektedir. Çalışma izni talep edilen iş yerinde en az 5 T.C. vatandaşının çalışıyor olması gereklidir. Her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamı şartı aranacaktır. İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilecek bir yıllık çalışma izninin son 6 ayı için aranır. Yabancı devlet hava yollarının Türkiye temsilciliklerinde, eğitim sektörü ve ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ise T.C. vatandaşı istihdamına ilişkin kota uygulanmaz. Eğlence sektöründe faaliyet gösteren ve turizm-animasyon organizasyon firmalarının uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerinde istihdam edilecek yabancılar için en az 10 T.C. vatandaşı çalıştırılması halinde her bir yabancı için ayrı ayrı 5 T.C. vatandaşı istihdamına ilişkin kota ayrıca uygulanmayacaktır. Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde hüküm bulunan haller ile kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşme veya ihale usulleriyle mal ve hizmet alımı işlerinde çalıştırılacak yabancılara ilişkin çalışma izin taleplerinin değerlendirilmesinde T.C. vatandaşı istihdamı şartı aranmaz. İleri teknoloji gerektiren işlerde veya aynı vasıflara sahip Türk uzmanın bulunmadığı hallerde Genel Müdürlük makamınca verilecek onay üzerine T.C. vatandaşı istihdamı şartı aranmayacaktır. Özellik Arz Eden Doğrudan Yabancı Yatırım koşullarını taşıyan işletmelerde kilit personel dışında istihdam edilecek yabancılar için, T.C. vatandaşı çalıştırma kriteri, işletmenin ülke çapındaki tüm iş yerlerinde çalışan T.C. vatandaşı sayısı esas alınarak uygulanır. Geçici koruma kapsamındaki yabancılar (Suriyeliler). Geçici koruma kapsamındaki yabancıların sayısı iş yerinde istihdam edilen Türk vatandaşlarının 10%’unu geçemez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.