Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.10.2019 16:23 (Üye) Soru : Sayın Danışman, Müşterim yurt dışındaki kişilere gerek video konferans , gerekse yüz yüze görüşmek suretiyle danışmanlık hizmeti vermek istemektedir.(örneğin Türkiye'de yatırım yapmak isteyenler için) Bu hususta yapılacak hizmet ihracatına ait yurt dışından Türkiye'ye gelecek döviz bedelini DAP belgesiyle belgelendirmek ve gelen dövizi Türk parasını koruma kanunu/yönetmelikleri uyarınca TL 'ye çevirme zorunluluğu bulunmakta mıdır? Değerli yanıtınızı saygılarımla rica ederim.

Cevap : İhracat bedellerinin yurda getirilmesi zorunluluğu sadece mal ihracatı için geçerlidir.Hizmet ihracatında kapsam dışındadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.