Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.10.2019 16:29 (Üye) Soru : Sayın danışman,Bir mükellefin 2017 defter ve belge incelemesi nedeniyle o sene içinde GMSİ yanında özel inşaat işi yapmaktadır.İnşaatla ilgili geçici ve kesin kabul olmadığı için mükellefin beyanına göre bitti dediğinden 2017 yılı GMSİ+İnşaat maliyetini ekleyerek gelir vergisi beyanı verdik(İdare Satışı yapılmayan Dairelerin Maliyetini kabul etmediği için inşaat giderlerini maliyetten çıkardı) mükellefe Vergi matrahı oluşturarak vergi ve Vergi ziyan cezası kesti.Uzlaşmaya gidildi ve uzlaşma sağlandı.Mükellef çıkan bu vergi ve cezayı ödemedi.Başıma ilk defa böyle bir olay geliyor.Mesleki sorumluluk açısından banada vergi dairesi inceleme raporunu tebliğ etmeden mükellefe tebliğ etmiş olduğu tutarlarla birebir aynı tutarda ödeme emrini bana tebliğ ettiler.sizden öğrenmek istediğim,1-Rapor tebliği yapılmadan ödeme emri tebliğatı yapılırmı.2- Mükellefe tebliğ ettiği ve tahakkukunu yaptığı aynı tutarda Vergi aslı ve vergi Ziyan cezasını aynı oranda mesleki mesuliyet açısından sorumlu tutabilirmi.idare mütelsilen meslektaşı sorumlu tutabilirmi.Bu konu yardımcı olursanız sevinirim.İyi çalışmalar.

Cevap : Mükellef için yapılan işlemler hukuka uygundur.Ancak Size(meslek mensubuna) Ödeme emri tebliği edilmiş ise 15 gün içinde ödeme emrine itiraz edebilirsiniz.Vergi müfettişi düzenlediği rapora da sizin de sorumlu olduğunu belirtmesi gerekir.Diğer taraftan İdare Mükellefin mal varlığında (ortakları dahil) müracaat etmeden sizin mal varlığınıza icrai takibat yapamaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.