Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.10.2019 09:43 (Üye) Soru : Merhaba; daha önce normal gün çalışan bir personel için Günde 4 saat part time a dönmek istiyoruz.Puantaj Yarım gün ve eksik çalışma nedeni olarak yarım çalışma ödeneği şeklinde mi olmalı?Teşekkürler

Cevap : SGK uygulamasında iş sözleşmesi saat ücreti karşılığı yapılmış ise kısmi süreli çalışan sigortalıların ay içinde çalıştığı toplam sürenin, İş Kanununa göre günlük olağan çalışma süresi olan 7,5 saate bölünmesiyle, sigortalı için bildirilmesi gereken prim ödeme gün sayısının hesaplanacağı, bu şekilde yapılacak hesaplamalarda 7,5 saatin altındaki çalışmaların 1 güne tamamlanacağı, öngörülmektedir. arı Zamanlı Çalışma, haftalık çalışma süresinin yarısı kadar çalışma anlamına geliyor. İşçi bu çalışma modelinde ücretini işverenden yarım olarak alır. Haftanın kalan yarısında ücretsiz izinli sayılır. Çalışmadığı ve ücretsiz izinli sayıldığı bu sürenin ücreti ise İŞKUR tarafından asgari ücret üzerinden hesaplanarak çalışana ödenir. Kısmi çalışma ise çalışanın çocuğu okul çağına gelene kadar part time çalışması. Buradaki çalışmanın haftanın yarısı şeklinde olması şart değil. Hangi günlerde çalışılacağı konusu işçi ve işveren arasında anlaşılarak karar verilebilir. Fakat diğer kısmi çalışanlarda uygulanacağı gibi, o iş yerinin haftalık çalışma süresinin 2/3’sini aşmamak şartı geçerli olacak. Çalışılmayan süreler için ücret söz konusu değildir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.