Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.10.2019 13:47 (Üye) Soru : İyi günler sayın yetkili, Sözleşmeye ilişkin damga vergisi hesaplamasında vergiye esas matrahı 40.000,00 aldım.Yalnız sözleşmede ilaveten %18 KDV'yi damga vergisinden muaf tuttum. Yaptığım işlemin doğruluğunu teyit edermisiniz ?

Cevap : 30 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde, damga vergisinin katma değer vergisi hariç olmak üzere sadece işin bedeli üzerinden hesaplanması, katma değer vergisi dahil edilerek düzenlenen kağıtlardan alınması icap eden damga vergisinin ise katma değer vergisi tutarı düşüldükten sonra kalan meblağ üzerinden hesaplanması gerektiği belirtilmiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.