Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.10.2019 12:36 (Üye) Soru : Sayın, Eurobond gelirİ olan bir şahıs; bu gelirİni gelir vergisi ile beyan edip vergi ödeyecek mi, bilginizi rica ederim. Saygılar,

Cevap : EUROBOND FAİZ GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ : Eurobond kupon faiz geliri, kuponun tahsil edildiği tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınarak Türk Lirasına çevrilir. Bu menkul kıymetlerden 2019 yılında elde edilen gelirin 40.000 TL'yi aşması durumunda, tamamının beyan edilmesi gerekmektedir. Ancak söz konusu 40.000 TL'lik beyan sınırının hesabında, yukarıda belirtilen menkul sermaye iratlarının yanı sıra, beyana tabi diğer menkul sermaye iratları ile Türkiye'de tevkifata tabi tutulmuş olmak kaydıyla elde edilen Gayrimenkul sermaye iratları toplamının dikkate alınması gerekmektedir.(GVK Md.86-c) GMSİ Geliri 40.000.-TLnı aştığı için Eurobond Faiz geliri de beyana dahil edilmesi zorunludur. 40.000 TL İstisna olmayıp, beyan sınırıdır. Örneğin elde edilen faiz geliri 40.050 TL ise tamamı MSİ olarak beyan edilecektir.40.000 TL altında ise beyan edilmeyecektir.(GVK Md.86-c deki haller hariç)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.