Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.10.2019 08:48 (Üye) Soru : merhaba. VUK 279'a göre hisse senetleri alış bedeli, bunlar dışında kalan her türlü menkul kıymet borsa rayici ile değerlenir. Peki, bünyesinde hem hisse senedi hem de bono, tahvil vb. bulunduran yatırım fonlarını nasıl değerleyeceğiz? Alış bedeli mi, borsa rayici mi?

Cevap : Vergi Usul Kanun’unun 279. maddesi hükmüne göre hisse senetleri ile fon portfoyunun en az %51’i Türkiye’de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri “Alış Bedeli” ile değerlenmesi gerekmektedir. Yatırım fonu katılma payının menkul kıymet olup olmaması önemli olmayıp, bu kategori yatırım fonları paylarının değerleme vergi mevzuatının bu hükmü sebebi ile ALIŞ BEDELİ ile değerlenir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.