Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.10.2019 09:06 (Üye) Soru : Merhaba , Bir anaonim şirketimiz var . Çalışanlarının özel sağlık sigortasını ve bes ödemelerini kendileri yapmak istiyor bunun; Bunu kanunen yapabilir mi? Yaparsa bunun gelir vergisi ve damga vergisi hesaplaması nasıl olacaktır.

Cevap : Çalışan Özel sağlık sigortasını kendi yaptırabilir.Ancak BES iş veren tarafından düzenlenen bordo ile maaştan kesinti yapılarak yapılır.Ayrıca çalışanın ödediği Sağlık sigortası primleri GVK 63/3. maddesindeki şartlara göre GV matrahından indirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.