Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.10.2019 09:50 (Üye) Soru : Tek ortaklı bir Limited Şirket , ortak devlet memuriyetine geçecek. Devlet memuru olarak şirket yetkilisi olarak kalamayacaktır. Sorum şahıs devlet memuru iken tasfiye memuru olmasında bir sakınca var mıdır? Gün içerisinde işlem yapılacaktır. Eğer devlet memurları tasfiye memuru olarak görev yapmayacak ise şirket devri gerçekleştirilecektir. Kolay gelsin.

Cevap : Personel kanunu gereği memurlar şirketlerde ortak olasalar dahi temsile yetkili olamazlar, Tasfiye memuru da neticede temsile yetkili olacağından bu görevi de yapması sakıncalı olacaktır. bir payı dışarıdan birine devir edip, bu şahsı hem müdür hemde istenir ise tasfiye memuru seçilerek de sorun giderilmiş olur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.