Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.10.2019 13:53 (Üye) Soru : Bankadan Muhtasar beyanname ile beyan edilen vergi ödemeleri toplamı (tahakkuk toplamı), önce 108 Diğer Hazır Değerler hesabına alınmaktadır. 108 Diğer Hazır Değerler hesabına alınan bu tutar, daha sonra, gelir vergisi damga vergisi, beyanname damga vergileri hesaplarına aktarılmaktadır. Bu nedenle aşağıdaki örnekteki şekilde “108 Diğer Hazır Değerler” hesabı geçici bir aktarma hesabı olarak kullanılabilir mi? Ya da hangi hesap kullanılabilir?(Not: Kullanılan muhasebe programından bağımsız olarak, sadece 108 Diğer Hazır Değerler hesabı bu işlem için kullanılabilir mi?) Muhtasar vergilerinin aktarma hesabına alınması; 108 Diğer Hazır Değerler (Borç) 1.000 102 Bankalar (Alacak) 1.000 Aktarma hesabına alınan vergilerin ilgili vergi hesaplarına mahsubu; 108 Diğer Hazır Değerler (Alacak) 1.000 360.01 Gelir Vergisi (Borç) 944,54 360.02 Damga Vergisi (Borç) 7,46 689. Beyanname Damga Vergisi (Borç) 48,00 Saygılarımla.

Cevap : 108 hesap Kredi kartı tahsilatı için kullanılır.Bu hesap 102 hesap ile kapatılır.Vergi ödemeleri de 102 hesap dan yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.