Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.11.2019 10:19 (Üye) Soru : derneklerin bilanço esasına göre defter tutma hadleri

Cevap : VUK hükümlerine göre ilan edilen rakamlar dernekler içinde geçerlidir. • Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanlardan yıllık alımları veya satışları tutarları Vergi Usul Kanunu 177 nci maddesinde belirtilen miktarlardan fazla olanlar (2018 yılı için yıllık alımlarda 190.000 TL veya yıllık satışlarda 260.000 TL, 2019 yılı için yıllık alımlarda 230.000 TL veya yıllık satışlarda 320.000 TL), 2020 için Aralık ayında yayımlanacak VUK tebliği beklenmelidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.