Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.11.2019 15:52 (Üye) Soru : derneklerin düzenledikleri tablolar nelerdir

Cevap : Dernekler işletme defteri tutmaları halinde işletme hulasası Bilanço esasına göre defter tutuyor ise Bilanço ve gelir tablosu düzenler.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.