Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.11.2019 13:32 (Üye) Soru : Selam. 2014 yılında işten ayrılan kişi için işten çıkış bildirgesi düzenlenmemiş. Aphb de çıkış gösterilmiş. bununla ilgili firmaya yeni ceza geldi. Geriye dönük olarak 2014 Temmuz sonu olarak çıkış yapsam olur mu? Başka ceza gelir mi.

Cevap : 5510 Sayılı Yasa'nın 102. maddesi uyarınca, 5510 sayılı Yasa'nın 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların işten ayrılış bildirgelerinin yasal süresi içerisinde verilmemesi halinde, bir sigortalı başına bir asgari ücretin onda biri oranında idari para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca, söz konusu bildirgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içerisinde verilmesi ve cezanın ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi durumunda, ceza dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden tatbik edilmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.