Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.11.2019 15:33 (Üye) Soru : 6111 sayılı kanun 4447 geçici 10. maddesinde teşvikten yararlanmak için ilave personel sayısı hesaplamasında geriye dönük ortalama personel sayısı (işten ayrılanlar dahil) 17 dir. teşvikten yararlanabilecek 1 personel ekim ayında işe girdi.bu personelle beraber iki kişi daha eylül ayına işe başladı.eylül ayında teşvikten yararlanabilecek personel dahil çalışan sayısı 19 oldu.Eylül ayında ayrılan personel olduğu için teşvikten yararlanabilecek personel 18. işçi olarak işe girmedi ancak bordroda 19 kişi gözüktüğü için bu personel total rakama bakılarak teşvikten yararlanabilir mi? Teşekkürler.

Cevap : 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde öngörülen destekten, maddede aranılan diğer şartların yanı sıra, sigortalının işe alındığı tarihten önceki aydan başlanarak son altı aylık döneme ilişkin Kurumumuza verilmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması kaydıyla yararlanılabilecektir. Ortalama Sigortalı sayısı şu şekilde hesaplanır. 3.1. Aritmetik Ortalama İle Hesaplama Yapılır Ortalama sigortalı sayısı, sigortalının işe başladığı işyerinde işe giriş tarihinden önceki altı ayda Kurumumuza bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında SGK na bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacaktır
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.