Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.11.2019 11:07 (Üye) Soru : Merhaba Turizm işletme belgesi veya ruhsatı olmayan işletmelerde nace koduna göre turizm beyannamesi katılım payı vermek zorundamıdır?

Cevap : Turizm beyannamesinin hangi hallerde verileceğine ilişkin geniş açıklamalar aşağıdaki linkde bulunan rehberde belirtilmiştir. Nace kodu ile ilişkilendirilemez .https://archive.ismmmo.org.tr/docs/mevzuat/duyuru/04112019_turizm_payi_beyanname_tebligi.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.