Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.11.2019 12:43 (Üye) Soru : Benim sorum Özel Bir hastaneden aldığım kendi adıma kesilmiş faturalı sağlık hizmetini meslek faaliyeti gideri olarak kdv de indirim konusu yapabilir miyim. Bu arada belirtilen sınır olan %10 luk dilim aşılıp aşılmadığı Yıllık beyannamede belli olacağından bu faturayı ekim ayında aldım kayıtlarıma girmelimiyim.

Cevap : Faturayı Serbest meslek kazanç defterine gider olarak YAZAMAZSINIZ.KDV ni indiremezsiniz. Sağlık harcaması Geçici vergi beyannamesi ve yıllık beyannamede GVK 89./2. maddesindeki koşullara göre indirim yapabilirsiniz. GVK Md.98/2 Beyan edilen gelirin % 10'unu aşmaması, Türkiye'de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları (mükerrer 121 inci madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler).
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.