Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.11.2019 13:11 (Üye) Soru : İYİ GÜNLER MÜKELLEFİMİZİN 4 ADET SİGORTA DOSYASI VAR. İNŞAAT SEKTÖRÜNDE OLDUĞUNDAN 4447 SAYILI KANUN 19.MADDESİNDEN YARARLANMAK İÇİN .ORTALAMA İŞÇİ SAYISI HESAPLANIRKEN TOPLAM DOSYALARIN ÇALIŞAN SAYILARININ 2018 ORTALAMASINIMI ALACAĞIZ.YOKSA TEŞVİKTEN YARARLANMAK İSTEDİĞİMİZ DOSYANIN 2018 YILINA BAKARAK MI ORTALAMAYI HESAPLAYACAĞIZ.

Cevap : 4447 saydı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan destekten, maddede arandan diğer şartların yanı sıra, sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında (Ocak - Aralık ay/dönemi) işe alındığı işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması kaydıyla yararlanılabilecektir. Ortalama sigortalı sayısı, sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılında işe alındığı işyerinden Kurumumuza bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında Kurumumuza bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacaktır. Sigortalıların, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığının tespiti sırasında, ortalama sigortalı sayısının küsuratlı çıkması halinde, yarıma kadar kesirler dikkate alınmayacak, yarım ve üzerinde olan kesirler ise tama iblağ edilecektir. Buna göre, ortalama sigortalı sayısının küsurat kısmı 0,01 ila 0,49 arasında ise 0 (sıfır) olarak dikkate alınacak, 0,50 ila 0,99 arasında ise tama iblağ edilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.