Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.11.2019 09:37 (Üye) Soru : Merhaba, derneklerin işletme usulünden bilançoya geçmesi için gereken koşul nedir? Normal müesseseler gibi belirli gelir hadleri mi gerekir? Şayet gerekiyorsa son yıl hadleri nedir? Teşekkür ederim

Cevap : İşletme Defterinden Bilançoya geçiş hadleri için VUK 177. MADDE hükümleri uygulanır.2020 yılı için hadler henüz açıklanmadı. 2019 Yılı Sınıf Değiştirme Hadleri 31.12.2018 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan (3.Mükerrer) VUK 504 Genel tebliğine göre hesaplanmıştır. VUK 177/1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanlar: - Alış tutarı : 230.000,00 TL ( %20 Fazlası 276.000,00) - (%20 Eksiği 184.000,00) - Satış tutarı : 320.000,00 TL ( %20 Fazlası 384.000,00) - (%20 Eksiği 256.000,00) VUK 177/2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanlar -Yıllık gayrisafi iş hasılatı : 120.000,00 TL (%20 Fazlası 144.000,00) - (%20 Eksiği 96.000,00) VUK 177/3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapanlar -İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı : 230.000,00 TL ( %20 Fazlası 276.000,00) - (%20 Eksiği 184.000,00)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.