Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.11.2019 09:42 (Üye) Soru : Merhabalar, Tasfiye halinde bulunan bir A.Ş. nin hesaplarında bulunan 136-Diğer Çeşitli Alacaklar hesabında 1,6 mly. şirketin alacağı gözükmektedir. Bu alacak fiili bir alacak olmayıp, tahsili mümkün değildir. Geçmiş dönem geçici vergi beyanlarımda ticari olarak kar çıkmakta olup, geçmiş yıllar zararlarımdan mahsup ederek vergi çıkmamaktadır. Tasfiye sonu itibariyle VUK 324 sulh yolu ile kapanma işlemi için tereddütte kalmış olduğumdan, bu alacağın bilanço kapanışı 689 hesaba atıp önce gider yazıp sonra karmı yazmalıyım? ve bu durumda yine geçmiş yıllar zararlarını mahsup etmem mümkünmüdür?

Cevap : 689 KKEG olarak kapatılabilir.Zarar mahsubu olmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.