Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.11.2019 11:06 (Üye) Soru : Merhaba, dün dernek bilanço hadleriyle ilgili soru sordum, ticari müesseselerin hadlerini yazmışsınız. Dernekler için bilanço hadleri nedir

Cevap : Elbette ticari işletmelerin hadleri dikkate alınır Dernekler için özel bir düzenleme yoktur. VUK hükümleri geçerlidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.