Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.11.2019 15:32 (Üye) Soru : Babamın vefat etmesi nedeniyle 5 kardeşim ve bana veraset yolu ile hatlı ticari minibüs kalmış olup varisler tarafından ticari faaliyetin devamına karar verilmiştir. Bu nedenden dolayı varisler olarak adi ortaklık şeklinde ticari faaliyete devam kararı alınmıştır. Meslek yasamız adi ortaklığa girmeyi tavsiye etmiyor fakat bu durum miras yoluyla gerçekleşmiş olduğundan ne yapmalıyım

Cevap : Meslek mensupları ticaret ile uğraşamazlar.Yasa izin vermediği için başka yorum yapamıyoruz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.