Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.11.2019 12:29 (Üye) Soru : sayın üstadım bir kişi günde 7.5 saat bir işyerinde tam ay 2. iş yerinde de gececi olarak tam ay çalışmak istiyor. sgk primi 30 gün üzerinden 1. iş yerinden ödeniyor. 2. işyeri sgk primlerinin örtn. yaşlılık vs kesilmeyecek bir prim varmıdır?vergi dilimi degişir ise 2. iş yeri geçerli oranı uygulayacak mı? saygılar

Cevap : Kişi işçi sıfatıyla fiili çalışma gerçekleştirdiği işyerinde tüm sigorta kollarına tabi olarak çalışabilir. Adına ödenen primler dikkate alınır ancak çalışma gün sayısı 30 gün olarak dikkate alınacaktır. Kural olarak, tek işverenden alınmış ve kesinti suretiyle vergilendirilmiş ücretler ile birden fazla işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret alan ve birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı Gelir Vergisi Kanunu’nda yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmayanların, tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücretleri için yıllık beyanname verme zorunlulukları bulunmamaktadır. Ancak, yıl içerisinde iş değiştiren (grup şirketleri içinde yapılan iş değişiklikleri dahil) veya öteden beri iki veya daha fazla işverenden ücret alıp, birden sonraki işverenden aldıkları tevkifata tabi ücretleri toplamı (gelir vergisi matrahı); 2019 takvim yılı için; 40.000 TL’yi 2018 takvim yılı için; 34.000 TL’yi 2017 takvim yılı için; 30.000 TL’yi 2016 takvim yılı için; 30.000 TL’yi aşanların, ücretlerin tamamını (ilk işverenden alınan ücret de dahil olmak üzere) yıllık beyanname ile beyan etmesi gerekmektedir. Bu durumda olup da beyanname vermeyenlere bilgi isteme yazısı gönderilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan biri ise beyanname verme yükümlülüğünün çalışana ait olmasıdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.