Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.11.2019 12:36 (Üye) Soru : Kadın çalışan 4 aydır çalışmakta hamileliği sebebiyle izin doğum öncesi rapor) başlamasına 40 gün kala ücretsiz izin kullanacak(işyeri uzak ve 3 vasıta ile geldiği için) Bu durumda doğum parası almasına bir engel varmıdır? Çalışmaya devam ediyor ancak mesafe ve hamileliği ilerlediği için işyeri ile ücretsiz izinde anlaşıldı Kolay Gelsin

Cevap : Sigortalı kadının gebeliğinin başladığı tarihten itibaren doğumdan önceki ve sonraki sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise doğum sonu on haftalık sürede çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için; -Doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması, -Bu süre içinde iş yerinde çalışmamış olması, -Doğum olayının gerçekleşmiş olması, gerekmektedir. SGK Uygulamasına göre; hastalık ve analık hükümlerinin uygulanmasında sigortalılık niteliğinin ödenen primin ilişkin olduğu günü takip eden 10’uncu günden başlanarak yitirilmiş sayılmaktadır. Ancak, sigortalının; - İlgili kanunlar gereği sigortalının ücretsiz izinli olması, greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hallerinde, bu hallerin sona ermesini, - Diğer hallerde ise birinci fıkrada belirtilen tarihleri, takip eden onuncu günden başlanarak sigortalılık niteliğini yitirmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır. İş Kanununa istinaden yıllık ücretli izinlerini işyerinin kurulu olduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istekleri halinde gidiş ve dönüşlerinde yolda geçirilecek süreleri karşılamak üzere 4 güne kadar ücretsiz izin verilme zorunluluğu bulunmaktadır. Kanuni zorunluluk dışında gerek toplu iş sözleşmeleri gerekse yönetmelik ve sigortalı işveren arasındaki sözleşme gibi genel düzenleyici tasarruflarla daha uzun bir süre ücretsiz izin verilebilmektedir. Ancak kullanılan ücretsiz iznin 9 günden fazla olması halinde SGK bu nitelikteki ücretsiz izinleri yasal saymayarak sigortalıya iş göremezlik ödeneği vermemektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.