Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.11.2019 11:22 (Üye) Soru : Merhaba , 1 .Tertip yedek akçe Sermayenin % 20 sini aşmış olsa dahi 2.tertip yedek akçe ayırmak zorunlu mudur ? 2 terip yedek akçe ayırımı kar dağıtımı yapıldığında yapıl madı ise sonradan ayırmak gerekir mi ?

Cevap : TTK 519.Maddesinde yedek akçelerin ayrılması ve oranlamaya yer verilmiştir,bu çerçevede yedek akçelerin ayrılması gerekmektedir, aynı maddenin c bendine göre de ilave akçe ayrılması öngörülmektedir, diğer taraftan yıllık karın belirlenmesinden sonra yedek akçenin ayrılması zorunlu olup,ilave (2.tertip) yedek akçe ayrılmamış olması halinde, dağıtım sonrası eş anlı bir karar ile yedek akçelerin ayrılması gerektiği anlaşılmaktadır..
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.