Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.11.2019 14:23 (Üye) Soru : Merhabalar, SGK sitesinde müfredat kartından aldığımız listede : AY: 09 (Eylül) , tahsilat tarihi : 31/10/2019 yazan 6661 asyılı teşvik tutarını hangi tarihli (ayın) personel fişinde gelir olarak işleme almalıyız? Teşekkürler.

Cevap : 5510 sayılı yasanın primlerin ödenmesi başlıklı 88. maddesinde; “87 nci maddenin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentlerinde belirtilen yükümlüler, her aya ait primleri ilgili ayı takip eden ayın sonuna kadar kuruma öderler. Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarları, gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamaz” şeklinde hüküm yer almaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.