Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.11.2019 13:30 (Üye) Soru : MERHABALAR 18.09.2003 GİRİŞ 04.04.2016 TARİHİNDE ÇIKIŞI OLAN PERSONEL FİRMAYI ALACAKLARINDAN DOLAYI MAHKEMEYE VERİYOR.MAHKEME 2019 YILINDA SONUÇLANIYOR İŞÇİ FAZLA MESAİ KIDEM YILLIK İZİN ALACAKLARINI ALMAYI HAKEDİYOR. KIDEM TAZMİNATINI MAHKEME KARARININ GERÇEKLEŞTİĞİ TARİHLE DAMGA VERGİSİ HESAPLAYARAK MUHTASAR BEYANDA BELİRTECEĞİZ.FAZLA MESAİ VE YILLIK İZİN ALACAĞINI NE ŞEKİLDE VERGİ KESİNTİSİNİ YAPACAĞIZ? PERSONEL 2016 YILINDA ÇIKMIŞ EK BİR BİLDİRGEYLEMİ VERECEĞİZ? O DÖNEME AİT CEZA YERMİYİZ?

Cevap : 5510 sayılı Yasa’nın 80/1. maddesinin birbirine paralel olduğu, buna göre her iki yasada da idare ve yargı makamlarının kararlarına dayalı ödemelerin, fazla mesailerin yapıldığı dönemdeki aylarla ilişkilendirilmeyeceği, sadece ödemenin yapıldığı ayın prime esas kazancına ekleneceği açıkça belirtilmiştir.. Öte yandan “ödemenin yapıldığı ayın kazancına dahil edilmesi” konusunda davacı işçinin hizmet akdinin devam edip etmediğinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Nitekim davacı işçinin iş akdi son ermiş ise işçi alacak davası ile tespit edilen tutarın iş akdinin sonra erdiği tarihteki spek tavanını aşıp aşmadığına bakılmaksızın sadece iş akdinin sona erdiği ayın kazanç tavanına kadar olara kısmı prime tabi tutulur, arta kalan kısım var ise prime tabi tutulmaz. Oysaki davacı işçinin iş akdi ödemenin yapıldığı tarihte devam ediyorsa yapılan ödemenin spek tavanını aşan kısmı, takip eden sonraki iki ayın matrahına dahil edilmelidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.