Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.11.2019 10:29 (Üye) Soru : İyi çalışmalar Yabancı uyruklu şahsa gelir vergisi mükellefiyeti tesis ettirdik. Oturma izni bulunmamaktadır. 4/B yönünden bağkurlu olarak kayıt edebilir miyiz ?

Cevap : 6735 sayılı Kanuna göre verilen çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti, 6458 sayılı Kanunun 27 nci maddesi uyarınca ikamet izni yerine geçer. Ancak, Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi, Şartlı Mülteci ve Geçici Koruma statüsünde bulunan yabancılara düzenlenen çalışma izinleri ikamet izni yerine geçmez
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.