Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.11.2019 10:37 (Üye) Soru : Merhaba, doğum tarihi 1953 , sigorta başlangıcı 1986, prim gün sayısı 1900 gün olan bir şahsın KOAH,böbrek ve kalp gibi rahatsızlıklarından dolayı ne şekilde emekli olabileceği ile ilgili değerli bilgilerinizi rica ederim.

Cevap : kalp hastalıklarından birine yakalanmış olup çalışamayacak durumda bulunan hastalar bağlı bulundukları SGK müdürlüklerine müracaat edip malulen emeklilik için başvuruda bulanabilirler. Kalıcı kalp pili uygulanması ve ICD implantasyonu yöntemlerinden en az ikisinin uygulanmasına rağmen hayatı tehdit eden semptomların devam etmesi. Ani kalp ölümü sonrası başarılı resüsite edilmiş yaşayan ve medikal veya girişimsel veya cerrahi tedavi yöntemlerle tedavisi olmayan kalp hastalıklarının varlığı. Ciddi sağ ventrikül yetmezlik belirti ve bulgularının olduğu primer ve sekonder pulmoner arteriyel hipertansiyon hastaları. Konjenital kalp hastalıkları. Ciddi kapak yetersizliği veya darlığı olan konjenital kalp hastalıkları. Kalp kapak hastalıkları, koroner arter hastalıkları ve kalp transplantasyonu… Başvuruda bulunmadan önce yukarıda belirtilen sigortalılık süresi ve prim gün sayılarına sahip olmanın zorunlu olduğu unutulmamalıdır. Başvuru sonucunda kalp hastalığı nedeniyle çalışma gücünün veya meslekte kazanma gücünün en az %60’ını kaybettiği SGK Sağlık Kurulunca tespit edilenler yaşları ne olursa olsun emekli olabileceklerdir. Malulen emeklilik için SSK’lı ve Bağ-Kur’luların çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60’ını kaybetmiş olmaları gerekmektedir. Emekli Sandığına (4/c) tabi kamu görevlilerinin ise çalışma gücünün en az %60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybetmiş olması lazımdır. Ancak bu şart olsa bile sigortalılar, ilk defa çalışmaya başladıkları tarihten önce çalışma gücünün %60'ını hastalık veya özürleri sebebiyle kaybetmiş iseler malullük aylığından yararlanamazlar. Malulen emeklilik için yaş şartı aranmamaktadır. Fakat 10 yıllık sigortalılık süresi ve toplam olarak 1800 gün malullük sigortası primi ödemiş olmak gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.