Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.11.2019 10:45 (Üye) Soru : merhaba, çalışma iznine sahip suriyeli bir işçiyi, part-time olarak 15 günlük çalıştırabilirmiyiz.

Cevap : Çalışma izni alınan yabancılar için Bakanlığa beyan edilen ücret üzerinden sosyal güvenlik primlerinin tam olarak ödenmesi gerekmektedir. Kanun ve ilgili uygulama yönetmeliğinde beliritilen sürelerde ve işaret edilen Kurumlara yapılan başvurular le geçerlik kazanan bir belgeye istinaden çalıştırılmakta olan yabancı sigortalıların iş sözleşmelerinin türünün süresi belirli, tam süreli hizmet sözleşmesi olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir. Dolayısı le çalışma iznine müracaat ederken 1 yıl veya daha fazla bir süre için tam süreli olarak çalıştırmak üzere çalışma izni alınan bir yabancı için daha sonra kısmi istihdam sözleşmesi düzenlenerek bunun eksik gün sebebi gösterilmesi olanağı bulunmamaktadır. Dolayısı le eksik gün sebepler arasında yabancılarla ilgili olarak (6) kodu, yan kısmi istihdam sebebi gösterilemeyecek ve bu gerekçe le eksik gün bildirim yapılamayacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.