Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.11.2019 13:34 (Üye) Soru : “Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında 4 Sıra No.lu Genel Tebliğinde; Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden, aktif toplamı ve net satışlar toplamı belirli haddi aşmayanlar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar” denmektedir. Buna göre bağımlı olarak bir şirkette çalışacak meslek mensubunun e-beyanname gönderme şifresi alabilmesi belirlenen hadlere ve limitlere bakılacak mıdır? Yani şirket bünyesinde muhasebeci çalıştırdığını bildirip beyanname gönderme şifresini alabilmesi için belirlenen limitleri geçmelimidir. Yeni kurulmuş bir şirkette olsa bu şirkette sigortalı çalışacak meslek mensubu beyanname gönderme şifresi alabilir mi. Teşekkürler

Cevap : Limitlerin geçilmesi halinde şirkette meslek mensubu olmadan beyanname gönderilir. VD den şirket adına şifre alınır.Limitlerin altında olması halinde şirkette meslek mensubu zorunludur.Şifre Şirket adına verilir.Meslek mensubu adına şifre verilmez.Bu kural yeni kurulan şirket içinde geçerlidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.