Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.11.2019 16:04 (Üye) Soru : müzik yapımı işleriyle uğraşan serbest meslek kazancına tabi mükellef müzik yapımının bir bölümünde seslendirme sanatçısı kullanmaktadır.Bu seslendirme sanatçısına telif kapsamında ödenen tutar için gider pusulası düzenleyebilir mi?

Cevap : Seslendirme sanatçısına telif kapsamında ödenen tutar için gider pusulası düzenlenmez.Söz konusu sanatçı S.M. Erbabı olarak mükellefiyeti tesisi ettirmesi ve S.M.Makbuzu düzenlemesi gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.