Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.11.2019 09:59 (Üye) Soru : Sayın Üstadlarım; A tipi döviz bürosu satın almak isteyen bir mükellefin defterini serbest muhasebeci mali müşavir olarak büromuzda tutabilir miyiz? Yoksa denetim firmaları mı tutabilir? Ayrıca devir işlemlerinde her hangi bir rapor yazılıyor mu yazılıyorsa bu raporu yazma yetkimiz var mıdır? saygılarımızla.

Cevap : Denetim firmaları tutacak diye bir zorunlukluk yok. SMMM bürolarında da Defterler tutulur.Şirket devirlerinde raporlama söz konusu değildir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.