Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.11.2019 09:20 (Üye) Soru : Merhaba, 2 Ortaklı %50 - %50 hissedarlık yapısı ile Limited şirket kurduk. 2 Ortak Müdür olarak tecil edildi ve her birine münferiden temsil yetkisi vermiştik. İlgili şirketin süreçlerinde artış olduğu için ortaklar kendi aralarında imza yetkisinde konu bazlı ve tutarsal olarak bir birlerine kısıtlama getirmek istiyorlar. Yani bazı işlemlerde tek imza, bazı önemli işlemlerde (kredi kullanımı gibi) çift imza uygulaması talep ediliyor. Limited şirket iç yönergesinde hem tek imza atabileceği hemde çift imza atılacak konuları ayrıştırabilir miyiz? Böyle bir iç yönerge Tescil edilir mi? Bununla ilgili pek kaynak bulamadım yardımlarınızı rica ederim.

Cevap : TTK nın 629.maddesi gereği en az bir ortağın müdür olması ve her konuda temsile yetkili olması gerekir, bu temsil dilenir ise birden fazla müdür atanarak müştereken de verilebilir, Ancak her konuda sınırsız temsil yetkisi verilmiş müdürlere ayrıca belirli konu ve rakam sınırlaması ile yetki verilemeyeceği ve bu içerikli kararın tescil edilemeyeceği bilinmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.